"Lielstraupes pils", Straupes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4152, Latvija,

Logo uzņemšana: + 371 64 132 246,
Logo straupe.sns@apollo.lv
 
Straupes narkoloģiskā slimnīca
 
BildeBildeBilde
 
svētdiena, 23. jūlijs, 2017
Par slimnīcu / Pārskati
 

Paziņojums par vadības atbildību

VSIA „Straupes narkoloģiskās slimnīcas” valdes locekle Maija Ancveriņa apliecina, ka pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, saīsinātie finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem un ka starpperiodu vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.
 

2016.gadā veiktās iemaksas valsts un pašvaldību budžetāskatīt šeit ... /PDF fails/  
Straupes NS 2016 gada pārskats skatīt šeit ... /PDF fails/  
2017 1. ceturksnis Bilanceskatīt šeit ... /PDF fails/  
2017 1. ceturkšņa Naudas plūsmas pārskatsskatīt šeit ... /PDF fails/  
2017 1. ceturkšņa Peļņas vai zaudējumu aprēķinsskatīt šeit ... /PDF fails/  
Bilance 2016.gadsskatīt šeit ... /PDF fails/
Naudas plūsmas pārskats 2016.gadsskatīt šeit ... /PDF fails/
Peļņas vai zaudējumu aprēķins 2016.gadsskatīt šeit ... /PDF fails/
 Bilance 2016 9. mēneši skatīt šeit ... /PDF fails/
 Naudas plūsmas pārskats 2016 9.mēneši skatīt šeit ... /PDF fails/
 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 2016 .9.mēneši
 skatīt šeit ... /PDF fails/ 
 2016 1.pusgada Naudas plūsmas pārskats  skatīt šeit ... /PDF fails/
 2016 1.pusgada Peļņas vai zaudējumu aprēķins  skatīt šeit ... /PDF fails/
 2016 1.pusgada bilance  skatīt šeit ... /PDF fails/
 2016 1.ceturksņa Peļņas vai zaudējumu aprēķins  skatīt šeit ... /PDF fails/
 2016 1.ceturkšņa bilance  skatīt šeit ... /PDF fails/
 2016 1.ceturkšņa Naudas plūsmas pārskats  skatīt šeit ... /PDF fails/
 2015.gadā veiktās iemaksas valsts un pašvaldību budžetā
 skatīt šeit ... /PDF fails/  
 Vadības atskaite par 2015.gadu   skatīt šeit ... /PDF fails/ 
 SNS 2015. gada pārskats   skatīt šeit ... /PDF fails/ 
 SNS 2014 gada pārskats  skatīt šeit ... /PDF fails/
 VSIA SNS  vadības atskaite 2014  skatīt šeit ... /PDF fails/
 SNS 2013 gada pārskats  skatīt šeit ... /PDF fails/
 VSIA SNS  vadības atskaite 2013  skatīt šeit ... /PDF fails/
 VSIA SNS  vadības atskaite 2012  skatīt šeit ... /PDF fails/