"Lielstraupes pils", Straupes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4152, Latvija,

 
Straupes narkoloģiskā slimnīca
 
BildeBildeBilde
 
sestdiena, 16. februāris, 2019
Jaunumi
 
81697

PRK "Saulrīti" turpina darbu un gaida jaunus pusaudžus!
17.10.2017


Untitled.jpg„ „Saulrīti” ir mājas. Es šeit jūtos

droši un uzklausīts, jo, ja man kādreiz

vajadzīga palīdzība es droši varu pie

kāda no darbiniekiem vērsties un viņi

mani uzklausīs un mēģinās saprast.

 Es saku paldies par to, ka šeit varēju

padzīvot skaidrā, ka palīdzēja izprast

 manas atkarības sākumu un sekas,

 kuras es agrāk nesapratu un nemaz

nemēģināju saprast.”

-          Aldis (18)

 

Pusaudžu rehabilitācijas kolektīvā „Saulrīti” darbu ar klientiem veic audzinātāji/dežuranti, virtuves audzinātāji, psihologs, sociālais darbinieks un iestādes vadītājs. 4-5 reizes nedēļā notiek grupu nodarbības pie psihologa vai sociālā darbinieka, gan vienu reizi nedēļā notiek individuālās nodarbības pie katra no speciālistiem.

Virtuves audzinātājs uzdod un pieskata klientu darbu virtuvē – iemāca pamatprasmes ēdienu gatavošanā, galda klāšana un kultūrā.

Audzinātāji/dežuranti pieskata, lai klienti laicīgi ierastos uz nodarbībām, ēdienreizēm, mācību stundām un citām aktivitātēm, plāno un kontrolē darba terapijās darāmos darbus, pārbauda kārtību istabiņās, motivē jauniešus dažādām sporta, mūzikas un radošo darbu aktivitātēm.

Darbā ar klientiem PRK „Saulrīti” nodrošina speciālistu nodarbības, tai skaitā arī narkologa/psihiatra apmeklējumus, sadarbībā ar Stalbes vidusskolu tiek nodrošinātas mācības pamatskolas skolēniem. Iespēja apgūt vidusskolas vielu Cēsu vidusskolas neklātienes programmā, kā arī sadarbojamies ar Raiskuma internātpamatskolu, kas nodrošina mācības jauniešiem ar speciālo mācību kodu.

 PRK „Saulrīti” darbinieki iemāca klientam dažādas dzīvē nepieciešamās pamatprasmes- personīgās higiēnas uzturēšanu, savas vides sakopšanu, laika plānošanu, spēju uzņemties atbildību par saviem vārdiem un darbiem, spēju izteikt un precizēt savas jūtas. Klientiem pēc iespējām un vēlmēm tiek dota iespēja apmeklēt kultūras pasākumus, Dievkalpojumus, Anonīmo alkoholiķu un narkomānu sapulces, sporta zāli, baseinu un citus pasākumus.

Visas ikdienas darbības ar klientiem tiek dokumentētas.

Nodrošinām rehabilitācijas kursu no 6 līdz12 mēnešiem, kā arī no 2017.gada septembra esam izstrādājuši jaunu 3 mēnešu programmu, kuras laikā motivēsim jauniešus patstāvīgi pieņemt lēmumu turpināt rehabilitāciju ilgākā laika posmā.

 

„Es „Saulrītos” jūtos atvērts, jo šeit visi saprot, kas tu esi un neviens nesmejas, kad stāstu, ko es biju darījis iepriekš. Saku paldies, ka es iemācījos dzīvot brīvi un nelietot, arī uzņemties atbildības”

-          Nikita (16)

Man PRK „Saulrīti” patīk tas, ka ir draudzīgs kolektīvs, ka mēs braucam izbraucienos, ka piedalāmies pasākumos. Šeit es jūtos priecīgs, jo vairs nedzeru, mazliet skumstu, jo gribu mājās, bet šeit man patīk labāk, jo mājās es dzertu un būtu problēmas, bet šeit man tādu nav. Es saku paldies, ka mani šeit uzklausa, ka man iemācīja svinēt svētkus bez dzeršanas!”

-Elvis (17)

Kā motivēt jaunieti doties uz rehabilitāciju?

 

Sliktie piemēri                                                                           

=         Brauksi uz nometni!

=         Tur Tu varēsi atpūsties!

=         Tur ir lauki, svaigs gaiss un ezers!

=         Tur Tu nesatiksi tos, kas tevi slikti ietekmē!

=         Galvenais ir pabeigt skolu!

=         Melot par patieso rehabilitācijas ilgumu

 (tikai līdz mācību gada beigām, tikai pa vasaru, līdz skolai u.c.).

Labie piemēri

=         Tev ir problēmas...

=         Apzināt un uzskaitīt kādas.

=         Veidot komandu piesaistot citus speciālistus un vecākus.

=         Vienoties par kopēju mērķi.

=         Veidot apļa sarunu ar bērnu.

=         Slēgt vienošanos par konkrētiem uzdevumiem bērnam.

=         Paredzēt, kas notiek tad, ja uzdevumi netiek pildīti.

=         Iepazīstināt ar mūsu iestādes darbību, parādīt PRK „Saulrīti” mājas lapu (www.straupesslimnica.lv) vai facebook lapu (https://www.facebook.com/saulriti/?ref=bookmarks)

 

Vēlamies vērst uzmanību uz ciešāku sadarbību starp mums un sociālajiem dienestiem, lai spētu kopīgi palīdzēt pusaudžiem un strādāt ar viņu atkarībām, bet vēl jo vairāk ieguldīt kopīgu darbu strādājot arī ar vecākiem, kuriem bieži vien ir līdzatkarības problēmas un neizpratne par pusaudzim nepieciešamo rehabilitāciju. Ceram uz sadarbību!

PRK „Saulrīti” kolektīvs

 

„Jūtos „Saulrītos” droši, mierīgi... Saku paldies par atbalstu, par to, ka sapratu, ka dzīvot bez lietošanas ir daudz mierīgāk, par to, ka iemācīja mani uzklausīt kritiku, uzņemties atbildību, paldies par izklaidēm, jautri pavadīto laiku.”

                                                                                              -Viktorija (15)
      Atpakaļ