"Lielstraupes pils", Straupes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4152, Latvija,

 
Straupes narkoloģiskā slimnīca
 
BildeBildeBilde
 
sestdiena, 16. februāris, 2019
Jaunumi
 

Pusaudžu rehabilitācijas kolektīvs “Saulrīti” gaida jauniešus, kuriem nepieciešama palīdzība!
27.01.2017


Mēs Jums palīdzēsim, ja: 

1) Jums ir alkohola, narkotiku vai citu psihoaktīvo vielu atkarības problēmas;

2) Jūs vēlaties, lai Jums palīdz!

Pusaudžu kolektīva “Saulrīti” mērķis ir veicināt bērna sociāli pieņemamu uzvedības iemaņu izveidi, atjaunot un uzlabot attiecības ģimenē, lai veicinātu atteikšanos no psihoaktīvo vielu lietošanas un atgrieztos pilnvērtīgā dzīvē un iekļautos sabiedrībā.

Lai kļūtu par “Saulrītu” audzēkni vecākiem vai bērna likumiskajam pārstāvim bērna dzīvesvietai atbilstošajā sociālajā dienestā jāiesniedz:

  1. iesniegums ar lūgumu uzņemt bērnu pusaudžu rehabilitācijas kolektīvā “Saulrīti”; 
  2. narkologa atzinums (1.pielikums Ministru kabineta noteikumiem Nr.914); 
  3. ģimenes ārsta izraksts par bērna vispārējo veselības stāvokli (veidlapa Nr.027/u). 

Pašvaldības sociālais dienests novērtē bērna sociālo vidi un kontaktus un sastāda novērtējuma aktu. Visus iepriekš minētos dokumentus sociālais dienests nosūta SOCIĀLĀS INTEGRĀCIJAS VALSTS AĢENTŪRAI, kas izvērtē saņemtos dokumentus un pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu.
      Atpakaļ